• Polska Federacja Rynku Nieruchomości
  • Bielsko-Częstpchowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  • Idea Expert - doradztwo finansowe
  • Powszechny Dom Finansowy
  • "Spomet" fabryka domów MAX
  • KB Projekt - biuro projektowe
  • i inni...